تجهیزات صنایع غذایی پیشرو

پیشرو در صنعت تجهیزات صنایع غذایی

پنج شنبه ، 28 تير 1397 نمایش:

دستگاه اتوماتیک چهارقالبه نان پیتزا قیفی

share

درصورتیکه به ظرفیت بالاتری برای نان پیتزا قیفی نیاز دارید ، دستگاه 4 قالبه اتوماتیک پیشنهاد میشود.

در هر سیکل با این دستگاه ، 4 نان پیتزا قیفی تولید میشود.

با توجه به سیستم اتوماتیک حرکتی، تولید سریعترو یکنواخت تری انجام میشود