تجهیزات صنایع غذایی پیشرو

پیشرو در صنعت تجهیزات صنایع غذایی

دوشنبه ، 25 تير 1397 نمایش:

فر برقی گردان پیتزا قیفی وپیتزا چتری

share

برای پخت پیتزا قیفی و پیتزا چتری ، نیاز به فر میباشد.فرهای ساخت این شرکت جهت پیتزا قیفی وچتری طراحی گردیده که بالاترین کیفیت پخت را ایجاد میکند.

فر دارای سیستم گردان، کنترل اتوماتیک دما، و پخت با روش کانوکشن(حرارت عیرمستقیم و یکنواخت) میباشد.