تجهیزات صنایع غذایی پیشرو

پیشرو در صنعت تجهیزات صنایع غذایی

پنج شنبه ، 28 تير 1397 نمایش:

کیوسک پیتزا قیفی و چتری

share

این دستگاه به صورت کانتر یا کیوسک طراحی و ساخته شده است و برای تولید صفر تا صد پیتزا قیفی وچتری استفاده میشود.

این دستگاه دارای توید نان پیتزا قیفی و پیترا چتری -فر برقی گردان و همچنین گرمخانه جهت نگهداری پیتزا قیفی میباشد.

این دستگاه کیوسک کاملی جهت عرضه پیتزا قیفی وچتری در حضور مشتری و مناسب برای مجتمع های تجاری ، پارک ها و معابر پر رفت وآمد میباشد.