تجهیزات صنایع غذایی پیشرو

پیشرو در صنعت تجهیزات صنایع غذایی

پنج شنبه ، 28 تير 1397 نمایش:

دستگاه نیمه اتوماتیک کورن داگ

share

دستگاه تولید کورن داگ با سیستم نیمه اتومات جهت تولید همزمان 4 عدد کورن داگ در هر مرحله میباشد.