تجهیزات صنایع غذایی پیشرو

پیشرو در صنعت تجهیزات صنایع غذایی

پنج شنبه ، 28 تير 1397 نمایش:

دستگاه اتوماتیک مینی ویچ-هات ویچ

share

با این دستگاه همزمان 2 هات ویچ و 4 مینی ویچ میتوانید تولید کنید.

این دستگاه دارای کمپرسور بی صدا و سیستم اتوماتیک میباشد.

دمای هر دست قالب ، قالب تنظیم بوده و زمان پخت نیز توسط اپراتور تنظیم میگردد.