تجهیزات صنایع غذایی پیشرو

پیشرو در صنعت تجهیزات صنایع غذایی

دوشنبه ، 25 تير 1397 نمایش:

دستگاه هات ویچ-هات داگ پز

share

دستگاه کیوسکی جهت تولید هات ویچ-همچنین دستگاه دارای فر گردان کالسکه ای جهت تولید هات داگ تنوری میباشد.