تجهیزات صنایع غذایی پیشرو

پیشرو در صنعت تجهیزات صنایع غذایی

دوشنبه ، 25 تير 1397 نمایش:

سرخ کن برقی فرچیپس

share

سرخ کن طراحی شده مخصوص فرچیپس و این سرخ کن برقی میباشد.