تجهیزات صنایع غذایی پیشرو

پیشرو در صنعت تجهیزات صنایع غذایی

EN | FA

دستگاه اتوماتیک پیراشکی زن

اشتراک گذاری

نمایش:

دستگاه اتومات تولید پیراشکی از صفر تا صد تولید پیراشکی را انجام میدهد.

خمیر ریز اتومات خمیر رقیق را داخل قالب تزریق کرده و بصورت اتوماتیک خمیر پرس شده و نان پیراشکی تولید میشود.

سپس نان در پرس پیراشکی قرارگرفته و درون آن با مواد پیراشکی پر میشود. سپس بصورت اتوماتیک پرس و پیراشکی تولید میشود.

پس از تولید پیراشکی برای پخت آن هم میتوانید از سرخ کن و هم فر گردان استفاده نمایید.

دستگاه دارای گرمخانه جهت نگهداری و نمایش پیراشکی های تولید شده را دارد.