تجهیزات صنایع غذایی پیشرو

پیشرو در صنعت تجهیزات صنایع غذایی

پنج شنبه ، 28 تير 1397 نمایش:

دستگاه پیراشکی زن 2017

share

در این دستگاه ، دوبخش مهم برای تولید پیراشکی قراردارد.

1- دستگاه تولید نان پیراشکی

2-پرس پیراشکی

این دستگاه بصورت سفارشی قابل ساخت میباشد برروی این دستگاه بنماری سرد، سرخ کن و فرنیز میتوان به درخواست مشتری اضافه شود.