تجهیزات صنایع غذایی پیشرو

پیشرو در صنعت تجهیزات صنایع غذایی

پنج شنبه ، 28 تير 1397 نمایش:

گرمخانه

share

گرمخانه های این شرکت در سه رنگ و دوطبقه جهت نمایش و نگهداری محصولات تولید شده ارائه میگردد.